Melding om brenning
Fyll ut skjema for å melde brenning.
Tidsrom for brenninga
Personalia

Adresse/Stad

Situasjon

Løyve

OBS: i tidsrommet 15 april til 15 september er det forbudt å gjere opp eld i nærleiken av skog og anna utmark utan tillatelse frå kommunen. Syner ellers til Foreskrift om brannforebygging §3