Informasjon:

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
Kystverket 
Kystverkets kartteneste
Miljø Direktoratet
TETRA-forum Norge
Norsk Brannbefals Landsforbund

Andre nyttige linkar:

Innlogging UMS VoiceBroadCast
ALSFWEBDOC
REMOTE VISION BOSS    Hugs: Kun Internet Explorer!
DSB TANKDATA

Brannvesen på nett i Sogn og Fjordane:

Sogn brann og redning IKS