brannbil

Alarmsentralen IKS er eit interkommunalt selskap som er eigd av kommunane i Sogn og Fjordane. Hovudarbeidsoppgåva er mottak og formidling av naudmeldingar, samt mottak og formidling av tryggleiksalarmar og andre automatiske alarmar.

Sentralen utgjere i dag 10,5 årsverk i turnus + 2 fagutdanna helsearbeidar på dagtid. Administrasjonen består av 3 tilsette: Dagleg leiar og fagleg ansvarleg for tryggleiksalarmar/ velferdsteknologi. Sentralen har og eigen teknisk ansvarleg som arbeidar dagtid.

 Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS søkjer off. godkjend sjukepleiar.

100% vikariat med arbeidstid på dag og kveld. Fri helg og heilagdagar. Frå 01.03.2020 til 31.08.2020 med moglegheit for forlenging.  

Alarmsentralen utførar to hovudoppgåver for våre eigarkommunar. Dette er mottak og formidling av naudsamtaler via naudnummer 110, samt mottak og formidling av tryggleiksalarmar og velferdsteknologi.

Vi søkjer no etter engasjerte sjukepleiarar som skal jobbe i eit tverrfagleg team av medarbeidarar på alarmsentralen. Sjå utfyllande utlysingstekst på vår eiga heimeside. www.alarmsentralen.com

Søknadsfrist: 19.01.2020


Arbeidsoppgåver:

 • Bemanne operatørplass i responssenteret
 • Ta imot,behandle,vurdere og fylje opp, samt vidareformidle alarmar frå tryggleiksalarmar og velferdsteknologi.
 • Bidra til eit godt fagleg samarbeid med våre eigarkommunar.
 • Sentralbord
 • Andre førefallande arbeidsoppgåver

Kvalifikasjonar:

 • Off.godkjend Sjukepleiar.
 • Erfaring frå og kjennskap til helse- og omsorgstenesta i kommunehelsetenesta.
 • Må kunne flytande norsk skriftleg og muntleg, samt beherske engelsk.
 • Gode IKT ferdigheiter. Opplæring i fagsystem vil bli gitt.
 • Personleg eignaheit vektleggjast.
 • Gyldig politiattest må framleggas ved tilsetjing.

Personlege eigenskapar:

 • Gode evne til å opptre med respekt og være profejsonell i tenesta.
 • Pågangsmot og god evne til å kommunisere gjennom telefon.
 • Må ha vene til å strukturere, organisere og prioritere arbeidsoppgåver
 • evne til å arbeide effektivt i stressa arbeidssituasjonar
 • Inkluderande og løysningsorientert.
 • Trivast med å jobbe både sjølvstendig og i team.

Vi tilbyr:

 • Spennande arbeidsmiljø for sjukepleiar som er interessert i teknologi
 • Spennande fagmiljø i utvikling på eit etablert responssenter
 • Turnus på dag og kveld, med fri i helgar og høgtider
 • Lønn etter gjeldande tariff
 • Kommunale pensjonsrettigheter

 Kontaktpersonar:

Terje Brandsøy 57751410 / 91612895 Dagleg leiar.

Inger Elise Grotle 57751417 / 90668207 . Ansvarleg for tryggleiksalarmar/Velferdsteknologi. 

Send ein kortfatta søknad på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

.

 

 

 

 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Strandavegen 13
6900 Florø

Kontakt:

Tlf: 57 75 14 00
Epost: brann110@alarmsentralen.com

Personvern

Innhold © Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Webdesign © 2007-2019 av Web Norge.