topp

Alarmsentralen Sogn og Fjordane er eit interkommunalt selskap som er eigd av kommunane i Sogn og Fjordane. Hovudarbeidsoppgåva er mottak og formidling av naudmeldingar, samt mottak og formidling av tryggleiksalarmar og andre automatiske alarmar.

Sentralen utgjere i dag 10,5 årsverk i turnus + 1 fagutdanna helsearbeidar på dagtid. Administrasjonen består av 3 tilsette: Dagleg leiar og fagleg ansvarleg for tryggleiksalarmar/ velferdsteknologi. Sentralen har og eigen teknisk ansvarleg som arbeidar dagtid.

 

 

Alarmsentralen  Sogn og Fjordane IKS søker sommarvikarar.

Alarmsentralen utfører to hovudoppgåver for våre eigarkommunar. Dette er mottak og formidling av naudsamtaler via naudnummer 110, samt mottak og formidling av tryggleiksalarmar/ velferdsteknologi.

Vi søkjer no etter engasjerte sommarvikarar som skal  arbeide i eit tverrfagleg team av medarbeidarar på sentralen. Sommarvikarane går inn i to-delt turnus.

Arbeidsoppgåver:

 • Ta imot og behandle ulike tryggleiksalarmar og velferdsteknologiske varslingar som er utløyst.
 • Sentralbord
 • Andre førefallande arbeidsoppgåver

Kvalifikasjonar:

 • Bakgrunn frå helsefag
 • Erfaring frå og kjennskap til helse- og omsorgstenesta i kommunehelsetenesta.
 • God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne.
 • Gode IKT ferdigheiter. Opplæring i fagsystem vil bli gitt.
 • Personleg eignaheit vektleggjast.
 • Gyldig politiattest må framleggas ved tilsetjing.

Personlege eigenskapar:

 • Pågangsmot og god evne til å kommunisere.
 • Inkluderande og løysningsorientert.
 • Trivast med å jobbe både sjølvstendig og i team.
 • Beherske bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Evne til tverrfagleg samarbeid og god gjennomføringsevne.
 • Snakke og skrive engelsk.

 

Søknadsfrist: 15.04.2019

Kontaktpersonar:

Dagleg leiar Terje Brandsøy

Send ein kortfatta søknad på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

57751410 - 916 12 895

.

 

 

 

 

Brannmelding 110

Vi syner først og fremst til DSB sine lover og reglar: www.dsb.no 
 
Og spesielt til:
§ 4-5 Mottak av nødmelding
Kommunane innanfor ein region skal være tilslutta felles naudalarmeringssentral som til ein kvar tid skal kunne ta imot meldingar om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak.


Naudalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at melding blir forsvarlig motteke, registrert og fylgt opp. Naudalarmeringssentralen skal være samordna med øvrige naudetaters naudalarmeringssentralar som Politi naudnummer 112 og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral AMK , naudnummer 113.

Viser til DSB si nettside:
www.dsb.no

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Responsivt design ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5