brannbil

Alarmsentralen IKS er eit interkommunalt selskap som er eigd av 17 kommunar i Vestland, Sogn og Fjordane. 

Sentralen utgjere frå 01.02.2021 10 årsverk i turnus.

 Administrasjonen består av 3 tilsette:

Dagleg leiar

Fagleg ansvarleg for tryggleiksalarmar/ velferdsteknologi

Teknisk ansvarleg /NK

 

 

Alarmsentralen har følgjande ledige stillingar ved sentralen: 

 1: 50% vikariat med moglegheit for auke til 100%.

2: 100% sommarvikar stillingar: Alder minimum 18 år. Fortrinsvis helsefag utdanna, eller under utdanning. Det er  behov for 3 vikarar. 

Utfyllande informasjon under:

 

1: Alarmsentralen IKS søker off. godkjend sjukepleiar i 50% vikariat.

Alarmsentralen utfører ulike oppgåver for våre eigarkommunar.

 1. Levering av tryggleiksalarm / mottak og formidling av alarmar.
 2. Velferdsteknologi / Kommunane sitt kompetansesenter for ehelse.
 3. Mottak og formidling av alarmar som Brann - Innbrot – Heis osv.

.

Då ein av våre eldste operatørar skal ned i redusert stilling søker vi no etter engasjerte sjukepleiarar som skal  jobbe i eit tverrfagleg team av medarbeidarar på sentralen.

Vikariat i 50% med oppstart snarast.

Oppgåvene er: Alarmsentraloperatør med sjukepleiarkompetanse.

 • Ansvarleg leiar av vakta (etter at naudsynt opplæringsperiode er gjennomført)
 • Ta imot og behandle ulike alarmar som sentralen tek imot og formidlar. Eks. tryggleiksalarmar og velferdsteknologiske varslingar som er utløyst. Brannalarmar – Heisalarmar og andre tekniske alarmar.
 • Bidra til å vidareutvikle tenesta sitt innhald og nye velferdsteknologiske løysningar.
 • Bidra til at innbyggjarane i våre eigar kommunar, medarbeidarar og samarbeidspartnarar får nødvendig informasjon om tenesta.
 • Bidra til å sikre nødvendig dokumentasjon.

Kvalifikasjonar:

 • Norsk autorisert sjukepleiar.
 • Erfaring frå, og god kjennskap til helse- og omsorgstenesta i kommunehelsetenesta.
 • God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne.
 • Gode IKT ferdigheiter. Opplæring i fagsystem vil bli gitt.
 • Personleg eignaheit vektleggjast.
 • Sertifikat for personbil.
 • Gyldig politiattest må framleggas ved tilsetjing.

Personlege eigenskapar:

 • Pågangsmot og god evne til å kommunisere.
 • Inkluderande og løysningsorientert.
 • Trivast med å jobbe både sjølvstendig og i team.
 • Beherske bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Evne til tverrfagleg samarbeid og god gjennomføringsevne.
 • Snakke og skrive engelsk.

Vi tilbyr:

50% vikariat i heilkontinuerleg turnus over 5 veker. Det er arbeid 2 av 5 helgar. Vaktene går over 12 timar.

 • Lønn etter gjeldande tariff.
 • Gunstig pensjonsordning (KLP)
 • Ei utfordrande og spennande stilling innanfor eit viktig satsingsområde i Sogn og Fjordane.
 • Moglegheiter for fagleg utvikling i jobben.

Søknadsfrist: 19.04.2022

For ytterlegare informasjon ta gjerne kontakt med Inger Elise eller Terje. Eventuell søknad sendast per e-post til Dagleg leiar Terje Brandsøy.

Inger Elise Grotle

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   tlf:57751417.

Terje Brandsøy

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  tlf. 57751510.

2: 100% sommarvikar stillingar: 

100% vikariat i perioden 20 juni til 14 august. Det vil bli gitt naudsynt opplæring i forkant.

Alarmsentralen utførar to hovudoppgåver for våre eigarkommunar. Dette er mottak og formidling av tryggleiksalarmar og velferdsteknologi, samt mottak og formidling av automatiske alarmar som brann  - heis og andre tekniske alarmar.

Vi søkjer no etter engasjerte sjukepleiar studentar som ønskjer seg sommarjobb, eventuelt og som timevikar dei åra ein tek studie.

For ytterlegare informasjon ta gjerne kontakt med Inger Elise eller Terje. Eventuell søknad sendast per e-post til Dagleg leiar Terje Brandsøy.

Inger Elise Grotle

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   tlf:57751417.

Terje Brandsøy

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  tlf. 57751510.

Søknadsfrist: 22 april 2022.

 

 

 


.

 

 

 

 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Strandavegen 13
6905 Florø

Kontakt:

Tlf: 57 75 14 00
Epost: brann110@alarmsentralen.com

 
Personvern

Innhold © Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Webdesign © 2007-2019 av Web Norge.