topp

Alarmsentralen kan ta imot følgjande automatiske alarmar:
Brann
Innbrot
Heis
Andre tekniske alarmar

 
KOMMUNALE OG PRIVATE NÆRINGSBYGG
Priser for inntil 8 alarmar frå same sendar:  
Årsavgift kr. 4990,-
Tillegg for tilknyttning av ekstra bygg pr.stk. (max 5stk) 1500.-
 
HEIS
Som ovanfor.  
 
PRISAR NÅR SENTRALEN AKSJONERAR
Brannalarmar * 0.-
Tekniske alarmar ( teknisk - innbrot - ran - heis) 0,-

* Brannvesena kan fakturere ved gjentekne unødige alarmar.

Prisane er pr.01.01.2018.
Alle prisar er eks. mva. (Brann er friteken for mva)

TEKNISK UTSTYR:
Abonnenten kostar sjølv innkjøp og montering av nødvendig teknisk utstyr.

REGULERING AV AVGIFTER/GEBYR:
Styre for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS står fritt til kor tid som helst å endre satsane for avgifter/gebyr

Brannmelding 110

Vi syner først og fremst til DSB sine lover og reglar: www.dsb.no 
 
Og spesielt til:
§ 4-5 Mottak av nødmelding
Kommunane innanfor ein region skal være tilslutta felles naudalarmeringssentral som til ein kvar tid skal kunne ta imot meldingar om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak.


Naudalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at melding blir forsvarlig motteke, registrert og fylgt opp. Naudalarmeringssentralen skal være samordna med øvrige naudetaters naudalarmeringssentralar som Politi naudnummer 112 og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral AMK , naudnummer 113.

Viser til DSB si nettside:
www.dsb.no

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Responsivt design ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5