brannbil

Den kommersielle delen av Alarmsentralen

Alarmsentralen Sogn og Fjordane er sterkt inne på alt som har med mottak av automatiske alarmar, Vi har ein stor marknadsandel innan direkte tilknyting av automatisk brannvarsling i Sogn og Fjordane. Dei største kundane våre her er kommunane samt private næringsbygg.

Hovudgruppene er:

 • Automatiske brannalarmar
 • Trygghetsalarmar, Velferdsteknologi
 • Innbrotsalarm
 • Heisalarm
 • Tekniske alarmar
 • Utkalling av tekniske vakter
 • Varsling av kommunal krise/beredskapsleiing
 • Varsling av industrivern

Vinninga med tilknyting til Alarmsentralen Sogn og Fjordane:

 • Raskare varsling av lokalt brannvesen
 • Raskara utrykking for å berge dei som oppheld seg i bygget.
 • Betre sikring av materielle verdiar
 • Betre sikring av lokale arbeidsplassar

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Strandavegen 13
6905 Florø

Kontakt:

Tlf: 57 75 14 00
Epost: brann110@alarmsentralen.com

Personvern

Innhold © Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Webdesign © 2007-2019 av Web Norge.