topp

Alarmsentralen Sogn og Fjordane er eit IKS (interkommunalt selskap) eigd av 24 kommunar i Sogn og Fjordane (alle kommunane utanom Solund og Gulen).

Organisering av sentralen

Repp leiar blir takka av 2016.1

Styreleiar Øyvind Bang Olsen takkar av representantskapsleiar Olav Lunden som har hatt vervet sidan mai 2012.

Nyvalt leiar i representantskapen 2016 er Magni Aa Berge, fungerande ordførar i Gloppen kommune.

 

Representantskapsleiar: Magni Aa Berge (Gloppen kommune)

Styreleiar: Øyvind Bang Olsen (Sunnfjord)

Dagleg leiar: Terje Brandsøy

Representantskapen (sentralens øvste leiande organ)

Representantskapen består av 1 representant med personlig vara frå kvar einskild eigar kommune.

Styret

Styret er underlagt representantskapen. Styret er satt saman slik:

· 1 representant frå Nordfjord (Stein Robert Osdal)

· 1 representant frå Sogn (Anne Kauppi)

· 1 representant frå Sunnfjord (Øyvind Bang Olsen)

· 1 representant frå vertskommunen (Flora) (Kari Støfringsdal)

· 1 representant frå dei tilsette (Frode Korneliussen)

. 2 Vara: Berhard Øberg og Torill Anita Segtnan.

Dagleg leiar: Terje Brandsøy Arbeider dagtid måndag til fredag.

Teknisk Ansvarlig: Roy Humlestøl arbeider dagtid måndag til fredag.

110 operatørar

Det er til einkvar tid 2 operatørar på arbeid.

Brannmelding 110

Vi syner først og fremst til DSB sine lover og reglar: www.dsb.no 
 
Og spesielt til:
§ 4-5 Mottak av nødmelding
Kommunane innanfor ein region skal være tilslutta felles naudalarmeringssentral som til ein kvar tid skal kunne ta imot meldingar om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak.


Naudalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at melding blir forsvarlig motteke, registrert og fylgt opp. Naudalarmeringssentralen skal være samordna med øvrige naudetaters naudalarmeringssentralar som Politi naudnummer 112 og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral AMK , naudnummer 113.

Viser til DSB si nettside:
www.dsb.no

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Responsivt design ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5