brannbil

Alarmsentralen IKS (interkommunalt selskap) eigd av 24 kommunar i Sogn og Fjordane (alle kommunane utanom Solund og Gulen).

Organisering av sentralen

Representantskapsleiar: Kjetil Høgseth Felde. 

Styreleiar: Øyvind Bang Olsen (Sunnfjord)

Dagleg leiar: Terje Brandsøy

Representantskapen (sentralens øvste leiande organ)

Representantskapen består av 1 representant med personlig vara frå kvar einskild eigar kommune.

Styret

Styret er underlagt representantskapen. Styret er satt saman slik:

· 1 representant frå Nordfjord (Siri Sandvik)

· 1 representant frå Sogn (Anne Kauppi)

· 1 representant frå Sunnfjord (Øyvind Bang Olsen)

· 1 representant frå vertskommunen (Flora) (Frode Nybø)

· 1 representant frå dei tilsette (Frode Korneliussen)

. 2 Vara: Gaute Johnsgaard og Anita Eide Lothe.

Dagleg leiar: Terje Brandsøy Arbeider dagtid.

Teknisk Ansvarlig: Roy Humlestøl arbeider dagtid.

Ansvarleg for tryggleiksalarmar og velferdsteknologi Inger Elise Grotle arbeider dagtid.

Alarmsentraloperatørar i vakta. 

Det er til einkvar tid 2 operatørar på arbeid.

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Alarmsentralen IKS

Strandavegen 13
6905 Florø

Kontakt:

Tlf: 57 75 15 00
Epost: trygg@alarmsentralen.com

 
Personvern

Innhold © Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Webdesign © 2007-2023 av Web Norge.