TRYGGLEISALARMAR
Responssenter for tryggingsalarmar og velferdsteknologi.

Slider

Alarmsentralen

Kommunane sin eigen alarmsentral i Sogn og Fjordane. Alarmsentralen er ein interkommunal sentral (IKS) eigd av 16 kommunar i Vestland, Sogn og Fjordane.

Mottak av automatiske alarmar

Brann, innbrot, heis, tekniske alarmar

Responssenter for tryggingsalarmar

og velferdsteknologi

Utkalling av ulike beredskapsgrupper

i kommunane, kriseleiing, psykososialt kriseteam, tilsette på td. Sjukeheim/omsorgssenter, teknisk personell osb.

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Alarmsentralen IKS

Strandavegen 13
6905 Florø

Kontakt:

Tlf: 57 75 15 00
Epost: trygg@alarmsentralen.com

 
Personvern

Innhold © Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Webdesign © 2007-2019 av Web Norge.